Generalforsamling 2020

Til alle grundejere:

Ordinær generalforsamling udsat til 15.05.2021

Generalforsamling udsat på grund af Corona situationen,

Indkaldelse står under grundejer login.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen